Tăng lương cơ sở lên mức 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2023
 
Đồ họa: TÔ NGỌC