Ngày 03/10/2022, Ban Tuyên giáo trung ương ban hành công văn số 3936-CV/BTGTW về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc 1952
24/10/2022 09:36
Ngày 03/10/2022, Ban Tuyên giáo trung ương ban hành công văn số 3936-CV/BTGTW về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc 1952
Đính kèm: » cong-van-3936.pdf